Record details

Title
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
Statement of responsibility
    Eva Purkyňová
Other titles
    Patterns on Paleobotany - Proceedings of a Czech - U.S. Carboniferous Paleobotany Workshop (Variant.)
Author
    Purkyňová, Eva
Language
    anglicky
Source title - serial
    Illinois State Museum Scientific Paper
Vol./nr.
    Vol. 26
Pages
    p. 29-32
Year
    1996
Notes
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Ill. St. Mus. sci. Pap.
Subject group
    flóra
    Goniatitidae
    hornoslezská pánev
    karbon
    komunita
    namur
    uhelný revír
    westphal
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Assemblages
    Basin
    Coal
    Czech
    Fossil
    Namurian-Westphalian
    Plant
    Silesian
    Taxa
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2007
Import date
    8. 8. 2012