Record details

Title
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
Author
    Hortvík, Karel
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Conference
    Geotechnika 2000/5. : 03.10.2000-04.10.2000 : Podbanské, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí
Pages
    s. 134-137
Notes
    Projekt: GA105/97/0732, GA ČR
    Překlad názvu: Stress measurements by hydrofracturing method
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Hydroporušování
    Měření
    Metodou
    Napěťová
    Stěn
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá výsledky měření horizontálního napětí metodou hydraulického štěpení stěn vrtu v české části Hornoslezské uhelné pánve.
Abstract (in english)
   The results of measurement by hydrofracturing method in area of Czech part of Upper Silesian Basin are discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012