Record details

Title
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
Statement of responsibility
    Jiří Rez, Rostislav Melichar, Peter Pölt, Stefan Mitsche
Other titles
    Calcite twinning lamellae stress analysis using OIM (EBSD) data
Author
    Melichar, Rostislav
    Melichar, Rostislav, 1961-
    Mitsche, Stefan
    Poelt, Peter
    Pölt, Peter
    Rez, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    4
    s. 111-114
Year
    2005
Notes
    4 obr., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    548
Conspectus category
    549
Subject group
    analýza elektronová difrakční
    deformace
    dvojčatění
    kalcit
    lamelování
    mřížka krystalová
    napětí
    orientace
    program počítačový
    rozpoznávání obrazců
    střih
    tlak orientovaný
    univerzální stolek Fjodorovův
Thesaurus term
    calcite
    EBSD
    OIM
    stress inversion
    twinning
Keyword
    Analýza
    Dvojčatných
    EBSD
    Kalcitu
    Lamel
    Napjatostní
    OIM
    Využitím
Abstract (in czech)
   V poslední dob se stále více uplatují inverzní metody založené na dvojatní kalcitu. Metoda total search Laurenta a Lacomba je schopna poskytnout tenzory napjatosti s dostatenou pesností (5), vetn velikosti diferenciálního naptí. V souasné dob se ukazuje, že výsledky této pomrn pesné metody jsou znehodnocovány vysokou chybou mení získávání dat na fjodorovov univerzálním stolku (asi 10). Autoi lánku navrhují použití OIM v EBSD a jejich numerické zpracování, které poskytuje velmi pesné údaje (chyba okolo 0,8-1,2). Protože je však použití EBSD asov velmi nároné (proměření 0,03 mm2 trvá pibližn 12 hodin) navrhují autoi použití tzv. liniových sken, které pokryjí mnohem vtší plochu (1,3x0,7 cm) se stejnou dobou mení. Autoi vyvinuli poítaový program, který je schopen modelovat data, aplikovat veškeré dostupné metody a implementovat data jak z fjodorovova univerzálního stalku tak hlavn z EBSD.
Abstract (in english)
   In the second half of the 20th century a lot of paleostress estimation methods based on calcite twinning has been developed. Even though one can get required data on an Universal stage, Orientation Imaging Microscopy (OIM) using Electron Backscatter Diffraction (EBSD) provides much precise data. A new computer program has been developed for stress analysis of calcite twin lamellae, including most of the methods common in the literature, and processing U-stage and EBSD data as well. Combination of precise calcite lattice orientation measurements (EBSD) and numerical methods of paleostress analysis make calcite a very useful tool for evaluating deformation pathways in sedimentary complexes.
Contributor
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012