Record details

Title
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
Statement of responsibility
    Petr Dvořák
Other titles
    Filling the residual pit of Most - Ležáky mine
    Flutung des Tagebaurestloches Most -Ležáky
Author
    Dvořák, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 2-6
Year
    2008
Notes
    11 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    556
    622.33
Conspectus category
    622
    626/627
Subject group
    důl
    důlní vody
    jezero
    kvalita vody
    produktovod
    rekultivace
    severočeská pánev
    stavby vodní
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    voda povrchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Most (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Jámy
    Ležáky
    Lomu
    Most
    Napouštění
    Zbytkové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012