Record details

Title
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Miroslav Bubík, Juraj Franců, Pavel Hanžl, Jiří Otava, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, František Hubatka, Jan Švancara, Michal Krobicki, Witold Zuchiewicz
Other titles
    Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System (Variant.)
Author
    Bubík, Miroslav
    Franců, Juraj, 1957-
    Hanžl, Pavel
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Krobicki, Michal
    Otava, Jiří, 1950-
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Švancara, Jan
    Zuchiewicz, Witold
Language
    anglicky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Vol. 45, no. 10/2
Pages
    p. 1082
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    flyš
    oblast snosová
    příkrov
    sedimentologie
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Areas
    Flysch
    Magura
    Nappe
    Source
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012