Record details

Title
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Miroslav Bubík, Juraj Franců, Jiří Otava, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, František Hubatka, Jan Švancara
Other titles
    Environment, sedimentary and structural evolution of Tertiary and Mesozoic sequences of the Western Carpathians (Variant.)
Author
    Bubík, Miroslav
    Franců, Juraj, 1957-
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Otava, Jiří, 1950-
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Švancara, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 31, no. 1
Pages
    p. 70
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    flyš
    křída-svrchní
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    oblast snosová
    paleogén
    příkrov
    sedimentologie
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Areas
    Flysch
    Magura
    Nappe
    Source
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012