Record details

Title
    Natrolit a prehnit z Mohelna
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Natrolite and prehnite from Mohelno (Moravia)
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 115-116
Year
    1996
Notes
    1 obr., 1 fot., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    asociace
    fylosilikáty
    gabro
    krystaly
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    tektosilikáty
    zeolity
Subject category
    natrolit
    prehnit
Geographical name
    ČR-Morava
    Mohelno (Třebíč)
Keyword
    Mohelna
    Natrolit
    Prehnit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012