Record details

Title
    Natrolit z Plaňan u Kolína
Statement of responsibility
    Milan Fišera, Jiří Sejkora
Author
    Fišera, Milan, 1937-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 205
Year
    2003
Notes
    2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    alpská parageneze
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    hydrotermální podmínky
    kámen stavební
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    migmatit
    mineralogie topografická
    natrolit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Plaňany (Kolín, Kolín)
Keyword
    Kolína
    Natrolit
    Plaňan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012