Record details

Title
    Natural hazards in the Czech and Slovak Republic
Author
    Hrádek, Mojmír
    Kolejka, J.
    Švehlík, R.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Natural hazards in the Czech Republic
Pages
    s. 7-56
Notes
    Projekt: GA103/95/1536, GA ČR
    Rozsah: 49 s.
Keyword
    Czech
    Hazards
    Natural
    Republic
    Slovak
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012