Record details

Title
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Other titles
    Přirozená radioaktivita hornin ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (Hranický kras)
Author
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 38
Pages
    p. 39-43
Year
    2003
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Classfication no.
    550.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    aerosol
    aragonit
    dceřinný produkt
    devon
    gama-spektroskopie
    jeskyně
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oxid uhličitý
    prvky radioaktivní
    puklinatost
    radioaktivita
    radon
    speleotém
    thorium
    uran
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Teplice nad Bečvou (Přerov, Hranice)
Keyword
    Aragonite
    Caves
    Czech
    Hranice
    Karst
    Natural
    Radioactivity
    Republic
    Rocks
    Zbrašov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 5. 2006
Import date
    8. 8. 2012