Record details

Title
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Michal Vachek
Other titles
    Ježov - a proposed protected geological locality
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 131-134
Year
    2002
Notes
    1 obr., 1 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    lokalita geologická
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mikromorfologie půdní
    ochrana přírody
    pedogeneze
    půda fosilní
    račanská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Ježov (Hodonín)
Keyword
    Chráněná
    Geologie
    Ježov
    Kvartérní
    Lokalita
    Navržená
    Paleopedologie
Abstract (in english)
   A complicated loess section with polygenetic palaeosol horizons (braunlehm, parabraunerde soil and chernozem) and their derivates (soil sediments) was documented near the Ježov village (southern Moravia). The loess sequence rests upon the Paleogene claystones and siltstones of the Zlín Formation at the right bank of the Hruškovice brook at the altitude of about 5-7 m above the floodplain. The Quaternary sedimentary sequence evidence extremely dynamic development indicated not only by intervening paleosols and soil sediments but in particular by numerous stratigraphical hiatuses. A preliminary pedostratigraphical interpretation correlates the fossil braunlehm (see Fig. 1) minimum with PK VII. That means the mentioned braunlehm corresponds to early Middle Pleistocene. A higher age is, however, not excluded.
   The morphostratigraphical position (just 5-7 m above the floodplain) indicates on the one hand a very strong upstream convergence and on the other a relative high age of the surrounding relief
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012