Record details

Title
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
Author
    Breiter, Karel
    Škoda, R.
    Uher, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 91, 3-4
Pages
    s. 225-248
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Oxidické minerály Nb, Ta, Ti, W a Sn jako indikátory vývoje peraluminického granitového systému obohaceného fluotem a fosfore: Podlesí, Česká republika
    Rozsah: 24 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    granitic system
    minerals
Keyword
    Czech
    Evolution
    F-rich
    Granitic
    Indicators
    Minerals
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide
    P-
    Peraluminous
    Podlesí
    Republic
    System
Abstract (in czech)
   Silně peraluminický, fosforem a fluorem bohatý granitový systém u Podlesí v krušných horách se svým vývojem (biotitický, protolithionitový a zinnwalditový granit) podobá vývoji vzácnoprvkových pegmatitů. Všechny jmenované typy granitů obsahují rozptýlenou mineralizaci Nb, Ta, Ti, W, Sn tvořenou kutilem a kassiteritem (v biotitickém granitu), kutilem, kasiteritem a ferokolumbitem (v protolithionitovém granitu) nebo ferokolumbitem, ixiolitem a ferberitem (v zinnwalditovém granitu). Textury minerálů dokládají jejich převážně magmatický vznik. Prvky HFSE se během frakcionace biotitického granitu hromadily ve zbytkové tavenině, potom došlo k oddělení Nb+Ta do taveniny protolithionitového granitu a Sn do fluida. Postavení W nebylo vyhraněné. Ač byl systém bohatý fluorem, došlo pouze k omezené frakcionaci Mn vers. Fe a Ta vers. Nb.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012