Record details

Title
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Other titles
    Inanimate Nature of the Prague City and its surroundings
Author
    Kadlecová, Renata
    Kovanda, Jiří
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2001
Source title - monograph
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Thesaurus term
    Nature,geology,Prague
Keyword
    Neživá
    Okolí
    Prahy
    Příroda
Abstract (in czech)
   Publikace shrnuje populárně naučnou formou výsledky geologického mapování na území hlavního města Prahy a jejího perspektivního okolí o ploše cca 1020 km2.
Abstract (in english)
   Inanimate Nature of the Prague City and its surroundings
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014