Record details

Title
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
Statement of responsibility
    Petr Gadas
Other titles
    Non-granitic pegmatites - overwiev of the research
Author
    Gadas, Petr, 1971-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    s. 51-72
Year
    2010
Notes
    14 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    asociace minerální
    Český masiv
    klasifikace
    pegmatit
    petrogeneze
    složení alkalicko-vápenaté
    složení mafické
Geographical name
    Česko
    země světa
Keyword
    Negranitické
    Pegmatity
    Přehled
    Výzkumů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012