Record details

Title
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
Statement of responsibility
    Pavel Prokop
Other titles
    The most important natural conditions determining or effecting the releases of gases into mine workings
Author
    Prokop, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 7
Pages
    s. 215-218
Year
    1995
Notes
    4 obr., 1 tab., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    obsah plynu
    pórovitost
    těžba plynu
    uhelná sloj
    uhlí
    zemní plyn
Keyword
    Děl
    Do
    Důlních
    Nejdůležitější
    Ovlivňující
    Plynů
    Podmínky
    Přírodní
    Resp
    Určující
    Uvolňování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012