Record details

Title
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Rostislav Brzobohatý, Vít Kudělásek, Slavomír Nehyba
Other titles
    Early Badenian (Middle Miocene) at Mokrá near Brno
Author
    Brzobohatý, Rostislav
    Kudělásek, Vít
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 58-60
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    baden
    fauna
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    mikrofosílie
    miocén-střední
    předhlubeň
    sedimenty mořské
Geographical name
    ČR-Morava
    Mokrá-Horákov (Brno-venkov)
Keyword
    24-41
    Baden
    Brna
    Miocén
    Mokré
    Nejspodnější
    Okolí
    Střední
    Vyškov
Abstract (in english)
   Marine sediments (based sands and gravels with calcareous clays, thickness up to 35m) were found in the depression north from Mokrá near Brno. The calcareous clay contains a very rich foraminifera assemblage. Dominant plankton species with Praeorbulina glomerosa circularis (Blow) can be compared to assemblages of the uppermost part of the Grund Formation in the Lower Austria and indicate age of the Earliest badenian. These sediments also date several morphological phenomena in the southern part of the Moravian Karst (Drahany Upland)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012