Record details

Title
    Největší ložisko zlata v Evropě
Statement of responsibility
    Eduard Kočárek
Author
    Kočárek, Eduard
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 2
Pages
    s. 52-53
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Přír. Vědy
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika těžby
    geneze ložiska
    ložiskové struktury
    metodika
    rudy Au
    středočeský pluton
    střety zájmů
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mokrsko
Keyword
    Evropě
    Ložisko
    Největší
    Zlata
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012