Record details

Title
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
Statement of responsibility
    L.L. Perčuk, M.A. Korčagina, V.O. Japaskurt, N. Bakun-Čubarov
Author
    Bakun-Czubarów, Nonna
    Japaskurt, V. O.
    Korčagina, M. A.
    Perčuk, L. L.
Language
    rusky
Source title - serial
    Petrologija
Vol./nr.
    Vyp. 13, no. 5
Pages
    s. 473-515
Year
    2005
Notes
    17 obr.
    Bibliografie na s. 513-515
    il.
    Zkr. název ser.: Petrologija
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    analýza petrografická
    asociace minerální
    břidlice krystalická
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    eklogit
    metamorfóza vysokotlaká
    minerály horninotvorné
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    reakční lem
    rula
    rulový dóm
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Chrastice (Šumperk, Šumperk)
    ČR-Morava
    Gieraltów (Polsko-jihozápad)
    Hrubý Jeseník-Králický Sněžník
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Chimija
    Kompleksy
    Metamorfičeskije
    Mineralov
    Nekotoryje
    Petrografija
    Pol'ša
    Sudet
    Vysokobarnyje
    Zapadnych
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012