Record details

Title
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
Statement of responsibility
    Karel Breiter, Karel Žák
Other titles
    Unusual dyke rockfrom prospecting adit in the Matčina hora near Zbiroh
Author
    Breiter, Karel, 1956-
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 120-124
Year
    2007
Notes
    2 obr., 3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    Barrandien
    biotit
    bohemikum
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    chloritizace
    historie
    horniny vulkanické
    horniny žilné
    klinopyroxeny
    minerály horninotvorné
    paleozoikum-spodní
    plagioklasy
    prehnit
    trachybazalt
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Přísednice (Rokycany, Rokycany)
Keyword
    12-32
    Hornina
    Horou
    Matčinou
    Neobvyklá
    štoly
    Zbiroha
    Zdice
    žilná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012