Record details

Title
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
Statement of responsibility
    Radek Škoda, Renata Čopjaková
Other titles
    Unusual Sn-mineralisation from NYF pegmatite at Klučov; Třebíč Massif, Moldanubicum
Author
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 93-97
Year
    2005
Notes
    2 diagr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    cín
    inosilikáty
    kasiterit
    moldanubický pluton
    oxidy
    pegmatit
    substituce
    sulfidy
    třebíčský pluton
Geographical name
    ČR-Morava
    Klučov (Třebíč, Třebíč)
Keyword
    23-44
    Budějovice
    Klučova
    Masiv
    Moldanubikum
    Mor
    Neobvyklá
    NYF
    Pegmatitu
    Sn-mineralizace
    Třebíčský
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012