Record details

Title
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Dušan Kopa, Václav Vávra
Other titles
    Ungewähnliche Assoziation von Erz-Akzesorien in Gneis des Žulová-Pluton-Mantels (Tschechische Republik)
    Unusual association of accessoric ore minerals in the mantle-gneisses of the Žulová pluton
Author
    Fojt, Bohuslav
    Kopa, Dušan
    Vávra, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 2
Pages
    s. 171-182
Year
    2000
Notes
    5 obr., 4 fot., 9 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    granitoidy silesika
    ilmenit
    magnetit
    mineralogie rudní
    minerály akcesorické
    plášť
    pluton
    rula
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    Akcesorických
    Asociace
    Minerálů
    Neobvyklá
    Pláště
    Plutonu
    Rudních
    Rulách
    žulovského
Abstract (in english)
   In relation with the variations of chemical composition of biotites (changes of X Mg from 0,30 to 0,60), the presence or absence of cordierite, K-feldspar, garnet and Fe-Ti (-Zn) accessories in oxidic or sulphidic matrix - to sedimentary protoliths of the Žulová-granite-mantle-gneisses (greywacke and arkose) are supposed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012