Record details

Title
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
Other titles
    Unusual association of accessoric ore minerals in the mantle-gneisses of the Žulová pluton
Author
    Fojt, Bohuslav
    Kopa, Dušan
    Vávra, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 49, č. A
Pages
    11
Year
    2000
Thesaurus term
    accessoric minerals
    Bohemian massif
    gneisses
    Žulová pluton mantle
Keyword
    Akcesorických
    Asociace
    Minerálů
    Neobvyklá
    Pláště
    Plutonu
    Rudních
    Rulách
    žulovského
Abstract (in czech)
   Jsou charakterizovány minerály rulových hornin z lokality na Pomezí a srovnány s dříve publikovanými výsledky z podobných oblastí.
Abstract (in english)
   In relation with the variations of chemical composition of biotite, with the presence or absence of cordierite, K-feldspar, garnet and Fe-Ti accessories in oxidic or sulphidic matrix - two sedimentary protolits of gneiss mantle of the Žulová pluton are supposed.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012