Record details

Title
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Jiří Sejkora, Eva Litochlebová a Luboš Mandík
Other titles
    Unusual crystal evolution of galena at the base metals ore deposit Radětice, SE of Příbram (Czech Republic)
Author
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Litochlebová, Eva
    Mandík, Luboš
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    4
    s. 201-204
Year
    2008
Notes
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    galenit
    geneze
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
Thesaurus term
    chemical composition
    crystal morphology
    Czech Republic
    galena
    Radětice ore deposit
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Radětice (Příbram, Příbram)
Keyword
    Česká
    Galenitu
    Jv
    Krystalový
    Ložisku
    Neobvyklý
    Polymetalickém
    Příbrami
    Radětice
    Republika
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Morfologicky anomální agregáty galenitu byly nalezeny na stříbronosném polymetalickém ložisku Radětice, jv. od Příbrami (střední Čechy, Česká republika). Chemicky čistý galenit vytváří hojné nepravidelně zkroucené drátkovité agregáty na krystalech kalcitu nebo hydrotermálně alterované okoložilné hornině.
Abstract (in english)
   A morphologically anomalous galena aggregates was found at the Ag-bearing base metals ore deposit Radětice (SE of Příbram, central Bohemia, Czech Republic). Chemically pure galena forms abundant irregularly bent wire aggregates on calcite crystals or hydrotermally altered wallrocks.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    19. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012