Record details

Title
    Neogene Deformations of the Core Mountains of the Central Western Carpathians as Indicated by Magnetic Anisotropy
Statement of responsibility
    František Hrouda, Dušan Plašienka, Dagmar Gregorová
Other titles
    6th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Donovaly-Nízké Tatry, May 3-6, 2001 (Variant.)
Author
    Gregorová, Dagmar
    Hrouda, František
    Plašienka, Dušan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 13
Pages
    p. 62
Year
    2001
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    deformace duktilní
    orientace
    rotace
    terciér
    vlastnosti magnetické
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Anisotropy
    Carpathians
    Central
    Core
    Deformations
    Indicated
    Magnetic
    Mountains
    Neogene
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012