Record details

Title
    Neogene geodynamic history of the Eastern Carpathians
Statement of responsibility
    Mihai-Codru Micu
Author
    Micu, Mihai-Codru
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 1
Pages
    s. 59-64
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    neogén
    orogén
    pleistocén
    pliocén
    subdukce
Geographical name
    Rumunsko
Keyword
    Carpathians
    Eastern
    Geodynamic
    History
    Neogene
Abstract (in czech)
   Rumunské Východní Karpaty prodělaly v neogénu tři hlavní fáze komprese: v ranném miocénu (starší štýrská, 18-20 mil. let), ve středním miocénu (mladší štýrská, 15 mil. let) a v mladším miocénu (moldavská, 10-12 mil. let). Ranně miocénní fáze proběhla v pienidské a moldavské zóně, zatímco obě další byly omezeny jen na moldavskou zónu. K menším deformacím došlo lokálně v mladším pliocénu-pleistocénu. Smrštění kůry a subdukce vedly ke vzniku příkrovů, oddělených od původního podkladu a dále způsobily neogenní andezitový vulkanismus.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012