Record details

Title
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Petr Neruda, Martin Oliva, Libuše Smolíková
Other titles
    Neogene sediments and Holocene soils near Jezeřany-Maršovice
Author
    Havlíček, Pavel
    Neruda, Petr
    Oliva, Martin
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 111-112
Year
    1997
Notes
    1 obr., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    archeologie
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    neogén
    půda pseudoglejová
    rohovec křemitý
Geographical name
    ČR-Morava
    Jezeřany-Maršovice (Znojmo)
Keyword
    24-34
    Holocenní
    Ivančice
    Jezeřan-Maršovic
    Neogenní
    Půdy
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012