Record details

Title
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
Other titles
    Neogene sediments in the borehole V-4 Horní Čermná (Eastern Bohemia)
Author
    Čech, Stanislav
    Čtyroká , Jiřina
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    5
Year
    2012
Thesaurus term
    Neogene, Lower Badenian, marginal marine, foraminiferal assemblage
Keyword
    Čermné
    Horní
    Neogenní
    Orlicí
    Sedimenty
    Ústí
    V-4
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Východní Čechy) byla zjištěna nezvyklá mocnost (285 m) příbřežních sedimentů neogenního stáří. Estuariové foraminiferové biofacie (Bulimina-Ammonia a Valvulineria) jsou časově ekvivalentní k marinním lagenidovým faunám spodního badenu vnější předhlubně a vídeňské pánve Centrální Paratethydy.V okolí vrtu byla zjištěna maximální dochovaná mocnost neogenních sedimentů 360 m.
Abstract (in english)
   Neogene sediments in the borehole V-4 Horní Čermná (Eastern Bohemia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014