Record details

Title
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Neogene valley fill near Jedovnice and the question of age of main cave levels in the northern part of the Moravian Karst
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 2-3
Pages
    s. 235-240
Year
    1994
Notes
    4 obr., 15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    baden
    eroze
    geochronologie
    jeskyně
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    neogén
    sedimenty mořské
Subject category
    Moravský kras
    vývoj údolí
Geographical name
    ČR-Morava
    Jedovnice
Keyword
    části
    Hlavních
    Jedovnic
    Jeskynních
    Krasu
    Moravského
    Neogenní
    Otázka
    Severní
    Stáří
    údolí
    úrovní
    Výplň
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012