Record details

Title
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Neolithic rondel in Mašovice, Southern Moravia : Quaternary geological and palaeopedological investigations
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Smolíková, Libuše, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 3-9
Year
    2003
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Classfication no.
    551.4
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    paleopedologie
    pedogeneze
    pleistocén-střední
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Mašovice (Znojmo, Znojmo)
Keyword
    Kvartérní
    Mašovicích
    Neolitický
    Paleopedologické
    Rondel
    Výzkumy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012