Record details

Title
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
Author
    Kitt, S. L.
    Konopásek, J.
    Košler, J.
    Tajčmanová, L.
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 165, č. 1
Pages
    s. 153-166
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Neoproterozoický magmatický komplex vmístěný podél hlavní tektonické hranice v pásu Kaoko (SZ Namíbie): datování magmatických a metamorfních zirkonů iontovou sondou a LA-ICP-MS
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    boundary igneous complex
    Kaoko Belt
    zircon
Keyword
    Along
    Belt
    Boundary
    Complex
    Dating
    Emplaced
    Igneous
    Ion
    Kaoko
    LA-ICP-MS
    Magmatic
    Major
    Metamorphic
    Namibia
    Neoproterozoic
    NW
    Probe
    Tectonic
    Zircons
Abstract (in czech)
   Granitoidní intruze Hraničního magmatického komplexu oddělují krustální segmenty různých stáří granulitové metamorfózy v pásu Kaoko v SZ Namíbii. Měřené věky metamorfózy ukazují, že Hraniční magmatický komplex intruduje suturu mezi Pobřežním terénem a zbytkem pásu Kaoko. Stáří intruzí magmatického komplexu indikuje aktivitu před 550 až 580 milióny let.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013