Record details

Title
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia) - ion probe and LA-ICPMS dating of magmatic and metamorphic zircons
Other titles
    Neoproterozoický magmatický komplex vmístěný podél hlavního tektonického rozhraní v pásu Kaoko (SZ Namibie)- datování magmatických a metamorfních zirkonů pomocí iontové sondy a LA-ICPMS
Author
    Kitt, Shawn
    Konopásek, Jiří
    Košler, Jan
    Tajčmanová, Lucie
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Geological Society, London
Vol./nr.
    Roč. 165, č. 2008
Pages
    12
Year
    2008
Thesaurus term
    Kaoko Belt, Namibia, magmatic complex, geochronology
Keyword
    Along
    Belt
    Boundary
    Complex
    Dating
    Emplaced
    Igneous
    Ion
    Kaoko
    LA-ICPMS
    Magmatic
    Major
    Metamorphic
    Namibia
    Neoproterozoic
    NW
    Probe
    Tectonic
    Zircons
Abstract (in czech)
   Datování klíčových litologií pásu Kaoko, SZ Namibie
Abstract (in english)
   Dating of the key lithologies in the Kaoko belt, NW Namibia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014