Record details

Title
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
Statement of responsibility
    Vít Vilímek
Other titles
    Neotektonická aktivita zlomové zóny pohoří Cordillera Blanca
Author
    Vilímek, Vít
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 33, no. 1
Pages
    p. 59-69
Year
    1998
Notes
    2 obr., 4 fot., 18 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    geomorfologie
    kenozoikum
    neotektonika
    pohoří
    pohyb vertikální
    recent
    sedimentologie
    seizmicita
    zlom aktivní
Geographical name
    Peru
Keyword
    Activities
    Blanca
    Cordillera
    Fault
    Mountains
    Neotectonic
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012