Record details

Title
    Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
Author
    Košťák, Blahoslav
    Stemberk, Josef
    Štěpančíková, Petra
    Vilímek, Vít
Conference
    International Conference on Geomorphology (6. : 07.09.2005-11.9.2005 : Zaragoza, Španělsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geomorphology
Vol./nr.
    Roč. 102, č. 1
Pages
    s. 68-80
Year
    2008
Notes
    MSM 0021620831
    Projekt: 328/2004/B-GEO/PrF, GA UK, CZ
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Neotektonický vývoj říční sítě ve východosudetských pohořích a monitoring současných zlomových pohybů (Česká republika)
    Rozsah: 13 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    drainage network
    neotectonics
    recent tectonic activity
Keyword
    Czech
    Development
    Displacements
    Drainage
    East
    Fault
    Monitoring
    Mountains
    Neotectonic
    Networks
    Recent
    Republic
    Sudeten
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá říční sítí ovlivněnou neotektonickými pohyby a monitoringem současných tektonických pohybů měřených přímo na zlomech.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012