Record details

Title
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
Statement of responsibility
    Petra Štěpančíková
Author
    Štěpančíková, Petra
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 276-281
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Neotectonic development of drainage network in the northeastern part of the Rychleby Mts. and adjacent area
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    neotektonika
    pohyb vertikální
    reliéf
    říční síť
    sedimentace fluviální
    terasa
    údolí
Geographical name
    Morava (Česko)
    Rychlebské hory (Česko)
Keyword
    části
    Hor
    Neotektonický
    Oblasti
    Přilehlé
    Rychlebských
    říční
    Sítě
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012