Record details

Title
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
Statement of responsibility
    Mojmír Opletal, Emil Jelínek, Vratislav Pecina, Karel Pošmourný, Eva Poubová
Other titles
    Metavolcanites of the SE part of the Lugicum, their geochemistry and geotectonic interpetation
Author
    Jelínek, Emil, 1943-
    Opletal, Mojmír
    Pecina, Vratislav, 1961-
    Pošmourný, Karel, 1938-
    Poubová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie
Vol./nr.
    Roč. 45
Pages
    s. 37-64
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Subject group
    amfibolit
    břidlice zelená
    Český masiv
    keratofyr
    orlicko-kladské krystalinikum
    vzácné zeminy
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČSFR
    ČSFR-Čechy
    Morava
Keyword
    části
    Geochemie
    Geotektonická
    Interpretace
    Jihovýchodní
    Lugika
    Neovulkanity
Abstract (in czech)
   Bazické metavulkanity novoměstského, staroměstského, zábřežského a letovického krystalinika mají subalkalický charakter, felzické metavulkanity mají vápenato-alkalický charakter. Petrologie studovaných hornin byla diskutována na základě stopových prvků, zejména obsahů vzácných zemin. Podle mafických metavulkanitů všechny čtyři jednotky pravděpodobně vznikly v prostředí s kůrou oceánského typu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012