Record details

Title
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
Author
    Rybář, Jan
    Stemberk, Josef
Conference
    Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike (07.06.1994 : Bratislava, Slovensko)
Language
    sla
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
Pages
    s. 57-60
Keyword
    Dopady
    Nepříznivé
    Pohybů
    Společenské
    Svahových
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012