Record details

Title
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
Statement of responsibility
    Oto Mendel, Pavla Pekárová
Other titles
    Indirect determination of nitrat concentration in rivers on the flysh region
Author
    Mendel, Oto
    Pekárová, Pavla
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 270-283
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    analýza vod
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    modely v hydrogeologii
    N (dusík - 7)
    říční stok
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Svidník
Keyword
    Dusičnanov
    Flyšovej
    Koncentrácií
    Nepriame
    Oblasti
    Tokoch
    Určenie
Abstract (in czech)
   Jsou předloženy výsledky sledování koncentrací dusičnanů v závislosti na změně průtoků v povodí Ondavy a Ladomírky. Byly sestaveny simulační modely, které se shodují s naměřenými hodnotami.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012