Record details

Title
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
Statement of responsibility
    Martin Sivek
Other titles
    Mineral endowment, geological reserves and mineral reserves, basic institutes of the theory of reserves of the deposits of mineral raw materials
Author
    Sivek, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 123-128
Year
    1998
Notes
    3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    ekonomika surovin
    karotáž
    legislativa
    oceňování ložiska
    politika
    terminologie
    zásoby
    zdroje nerostných surovin
Keyword
    Bohatství
    Geologické
    Hodnocení
    Instituty
    Ložisek
    Nerostné
    Nerostných
    Surovin
    Teorie
    Vytěžitelné
    Základní
    Zásob
    Zásoby
Abstract (in english)
   The article deals with the definition of basic terms of the theory of reserves of the deposits of mineral raw materials, i.e. mineral endowment, geological reserves and mineable reserves. These terms from an important part of the theory of reserved that is designated as the structure of reserves. Moreover, some issues connected with the problems of derivation of particular institutes, especilly of geological reserves and mineable reserve of the deposits of mineral raw materials, are described
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012