Record details

Title
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
Statement of responsibility
    Jiří Matyášek
Other titles
    Mineral wealth of mercury ores in Slovenian Idria. Museum after 500 years of mining
Author
    Matyášek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 5
Pages
    s. 258-261
Year
    1996
Notes
    1 obr., 5 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    báňská historie
    cinabarit
    geologie ložisek rud
    muzeum
    ochrana přírody
    popularizace geologie
    rudy Hg
Geographical name
    Idrija
    Slovinsko
Keyword
    500
    Bohatství
    Dolů
    Idriji
    Letech
    Muzeum
    Nerostné
    Po
    Rtuťových
    Rud
    Slovinské
    Těžby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012