Record details

Title
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
Statement of responsibility
    Richard Nouza
Author
    Nouza, Richard
Language
    česky
Source title - monograph
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
Pages
    s. 27-29
Classfication no.
    62.002.3
Conspectus category
    33
Subject group
    ekonomika surovin
    politika
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR
Keyword
    ČR
    Nerostné
    Racionální
    Surovinové
    Využívání
    Zdroje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 7. 2006
Import date
    8. 8. 2012