Record details

Title
    Nerostné suroviny
Statement of responsibility
    Zdenka Brunnerová
Author
    Brunnerová, Zdenka
Language
    česky
Source title - monograph
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Pages
    s. 104-118
Notes
    5 obr., 4 fot., 1 tab.
    il.
Subject group
    Barrandien
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    jíl žáruvzdorný
    kámen dekorační
    kámen stavební
    kvartér pražské plošiny
    lom
    nerostné suroviny
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    rudy Au
    rudy Fe
    suroviny cihlářské
    suroviny keramické
    suroviny stavebního průmyslu
    těžba povrchová
    uhlí bituminózní
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Nerostné
    Suroviny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012