Record details

Title
    Nerostné suroviny - bohatství kraje
Other titles
    Minerals-wealth of the district
Author
    Švandová, Jana
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    Přírodou z Polabí k hraničním horám
Notes
    Počet výtisků: 2000
Thesaurus term
    Královéhradecko, mineral deposits
Keyword
    Bohatství
    Kraje
    Nerostné
    Suroviny
Abstract (in czech)
   Kapitola pojednává o geologii a významných nerostných ložiscích královéhradeckého kraje.
Abstract (in english)
   Minerals-wealth of the district
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014