Record details

Title
    Nerostné suroviny Monglolska
Statement of responsibility
    Mojmír Krauter
Author
    Krauter, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2
Pages
    s. 58-60
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    expedice geologická
    geneze ložiska
    mezinárodní spolupráce
    nerostné suroviny
Geographical name
    Mongolsko
Keyword
    Monglolska
    Nerostné
    Suroviny
Abstract (in czech)
   Přehled nejdůležitějších nerostných surovin objevených za 50 let trvání geologické služby MoLR
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012