Record details

Title
    Nerostné suroviny pro Evropu
Author
    Petáková, Zdeňka
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Britské listy http://www.blisty.cz/
Year
    2009
Keyword
    Evropu
    Nerostné
    Suroviny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014