Record details

Title
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
Statement of responsibility
    Miloš Kužvart
Other titles
    Mineral resources in the post-industrial period of the globalized world
Author
    Kužvart, Miloš, sr.
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 13-14
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ceny
    ekonomika surovin
    nerostné suroviny
    nerudy
    suroviny netradiční
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geographical name
    ČR
Keyword
    Globalizovaného
    Nerostné
    Období
    Postindustriálním
    Suroviny
    Světa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012