Record details

Title
    Nerostné zdroje Afghánistánu
Statement of responsibility
    Mojmír Krauter
Author
    Krauter, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 2
Pages
    s. 24
Year
    2002
Notes
    1 obr., 1 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    ložisko nerostných surovin
    ropa
    těžba
    uhlí
    zásoby
    zemní plyn
Geographical name
    Afghánistán
Keyword
    Afghánistánu
    Nerostné
    Zdroje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012