Record details

Title
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
Statement of responsibility
    Oldřich Šanca
Author
    Šanca, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 2
Pages
    s. 86-87
Year
    2004
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    alpská parageneze
    amfibolit
    asociace minerální
    hydrotermální podmínky
    ilmenit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    prehnit
    rutil
    skupina epidotu
    titanit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Korotice (Kutná Hora, Kutná Hora)
Keyword
    Alpské
    Asociace
    Červených
    Janovic
    Korotice
    Lokalita
    Nerosty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012