Record details

Title
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Pavel Novotný
Other titles
    Fissure minerals from aplite veins in the quarry Zbová near Bohutín (northern Moravia)
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 253-256
Year
    2000
Notes
    7 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    alpská parageneze
    aplit
    asociace minerální
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    puklina
    rudy Cu
    silesikum
    vzácné zeminy
    zeolity
Geographical name
    Bohutín (Šumperk)
    ČR-Morava
Keyword
    Aplitu
    Asociace
    Bohutína
    Lomu
    Nerosty
    Okres
    Puklinové
    Šumperk
    Zbová
    žilách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012