Record details

Title
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
Statement of responsibility
    Pavel Černý, Zdeněk Doubek, František Veselovský
Author
    Černý, Pavel
    Doubek, Zdeněk, 1934-
    Veselovský, František, 1948-
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 6
Pages
    s. 406-418
Year
    2003
Notes
    13 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    amalgamy
    arzenáty
    chryzokol
    dajka
    domeykit
    erytrin
    fylit
    granodioritový porfyrit
    kuprit
    lokalita mineralogická
    malachit
    mineralogie topografická
    novoměstské fylity
    prvky ryzí
    rudy Cu
    slitiny
Geographical name
    ČR-Čechy
    Náchod-Běloves
Keyword
    Bělovsi
    Jiráskova
    Lomu
    Náchoda
    Nerosty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012