Record details

Title
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
Statement of responsibility
    Daniel Horáček
Other titles
    Die Fledermäuse der Karsthöhlen im Isergebirge
Author
    Horáček, Daniel
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 101-104
Year
    1997
Notes
    3 obr.
    Německé resumé
Subject group
    Chiroptera
    devon
    jeskyně
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ložisko vápence
    objev
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    ČR-Čechy
    Raspenava (Liberec)
Keyword
    Horách
    Jeskyní
    Jizerských
    Krasových
    Netopýři
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012